Ticari Pazarlama Ders Listesi

Paylaş :

 1. Kategori ve Portföy Yönetimi
 2. Satış Kanalı, Dağıtım Kanalı & Sahaya Gidiş Modeli
 3. Pazar Payı, Sayısal Dağılım, Ağırlıklı Dağılım
 4. Müşteri Çalışma Şartları (Kondüsyonlar)
 5. Fiyat Yönetimi, Rekabet Analizi, Kanallar Arası Fiyat Endeksi
 6. Ticari Pazarlama Bütçesi
 7. Pazarlama Master Planına Göre Kanal & Müşteri Bazlı Taktik Planlar
 8. Promosyon ve Aktivite Yönetimi
 9. Satış Teşvikleri & Sezonsal Aktiviteler
 10. Alışverişçi (Shopper) Araştırmaları
 11. Ticari Pazarlama Yönetim Çözümleri (Trade Promotion Management)
 12. Merchandising Faaliyetleri (Tanzim & Teşhir)
 13. Saha Otomasyon Sistemleri & ERP
 14. Talep Planlama Süreçleri S&OP
 15. Alış, Akış & Depo Stokları, Müşteri Stokları
 16. Satış KPI’ları & Müşteri GAP Analizi
 17. Günlük Performans Takibi ve Raporlamalar
 18. Karlılık Tabloları
 19. Yeni Ürün Fizibilite Süreçleri
 20. Planogram & Asortman
 21. Sonuç