Ticari Pazarlama Ders Listesi

Paylaş :

 1. Kategori ve Portföy Yönetimi
 2. Satış Kanalı, Dağıtım Kanalı & Sahaya Gidiş Modeli
 3. Pazar Payı, Sayısal Dağılım, Ağırlıklı Dağılım
 4. Müşteri Çalışma Şartları (Kondüsyonlar)
 5. Fiyat Yönetimi, Rekabet Analizi, Kanallar Arası Fiyat Endeksi
 6. Ticari Pazarlama Bütçesi
 7. Pazarlama Master Planına Göre Kanal & Müşteri Bazlı Taktik Planlar
 8. Promosyon ve Aktivite Yönetimi
 9. Satış Teşvikleri & Sezonsal Aktiviteler
 10. Alışverişçi (Shopper) Araştırmaları
 11. Merchandising Faaliyetleri (Tanzim & Teşhir)
 12. Satış Operasyon & Saha Otomasyon Sistemleri & ERP
 13. Talep Planlama Süreçleri S&OP
 14. Alış, Akış & Depo Stokları, Müşteri Stokları
 15. Satış KPI’ları & Müşteri GAP Analizi
 16. Günlük Performans Takibi ve Raporlamalar
 17. Karlılık Tabloları
 18. Yeni Ürün Fizibilite Süreçleri
 19. Planogram & Asortman
 20. Sonuç